سگا مدل 2 یک سیستم بازی آرکید است که  توسط سگا در سال 1993 به بازار عرضه شد. مانند مدل شماره 1 و در اصل سخت افزار سگا مدل 1 را تقویت کرد.
مدل 2 سیستم بسیار موفقیت آمیزی بود، بسیار بیشتر از مدل 1. شامل بیشترین  بازی های پرفروش در تمام دوران در سیستم های آرکید از جمله Daytona USA and The House of the Dead