C.H.A.O

C.H.A.O.S Tounament شانس یک ماجراجویی نظامی را به شما میدهد البته در آسمان و با هلی کوپتر اما در یک محیط دقیق و رقابتی ! در این بازی زیبا هدایت هلیکوپتر جنگنده را بر عهده دارید و باید اهداف هوایی و زمینی مختلفی که به شما داده می شود را نابود کنید! همچنین این بازی قابلیت چند نفره را نیز دارا می باشد.

ویژگی های نسخه جدید:
نقشه جدید "Red Jungle"
ماموریت جدید "Capture"
برطرف شدن باگ ها
پوسته جدید برای بخش CHAOS Knights