Ship Simulator Maritime Search and Rescue (1)

Ship Simulator Maritime Search and Rescue یک شبیه تمام عیار در زمینه صنایع دریایی و عملیات جست و جو و نجات توسط کشتی است. در این بازی شما نقش گروه امداد و نجات دریایی را بر عهده دارید و باید توسط تیم خود مشکلات به وجود آماده برای قایق ها و کشتی های مختلف را برطرف کنید ، شما کارهایی مانند خاموش کردن آتش در قایق های آتش گرفته  ، نجات کشتی های آسیب دیده ، جستجو مستقیم و عملیات نجات ، تماس مستمر با مرکز هماهنگی نجات دریایی ، خارج کردن آب از کشتی های در خال غرق شدن ، نجات جان انسان ها و … از وظایف اصلی شما در این بازی می باشند که در قالب 20 ماموریت برای شما ساخته شده و محدوده فعالیت شما در دو منطقه North Sea  و Baltic Sea خواهد بود. از لحاظ شبیه سازی محیط و گرافیک هم بازی به خوبی عمل کرده ، به طوری که یک تجربه وافع گرایانه از آب ، حرکت امواج و شرایط جوی را به شما خواهد داد که تاثیر مستقیمی هم بر روی عملیات شما خواهد داشت و شما در ساعات مختلف روز از آفتاب گرفته تا هوای گرگ و میش و در مواقع جزر و مد باید به بهترین حالت ماموریت های خود را به انجام برسانید. در ادامه لینک دانلود بازی Ship Simulator Maritime Search and Rescue و تصاویر مربوط به بازی قرار داده شده.