Darkmoor Manor (1)

Darkmoor Manor – شما خود را در یک اتاق ناآشنا پیدا میکنید و نمیدانید چگونه از اینجا سردرآورده اید،مهتاب از میان پنجره بسته ای به داخل اتاق تاریک روشنایی میدهد چه مدت شما اینجا بوده اید؟ در جوبی اتاق با یک لایه سنگی غیر قابل نفوذ شده و در از پشت قفل است ، آیا شما یک زندانی هستید؟ آیا میتوانید فرار کنید؟ خود را برای جستجو در یک خانه ی اسرار آمیز و حل پازل ها و یافتن سرنخ ها آماده کنید تا بتوانید از این مکان مرموز فرار کنید. این بازی در سبک point and click است و فقط برای پلتفرم های موبایل مانند اندروید عرضه شده.