Cro-Mag Rally یک بازی رالی کارتینگ است که در محیطی تاریخی و جالب جریان دارد و شما باید در این بازی  با اصلحه ها و قدرت هایی که بدست می آورید بر رقبا غلبه کنید.