دانلود بازی کم حجم و شوتر Critical Damage|دانلود بازی کم حجم و شوتر Critical Damage|

Critical Damage یک بازی کم حجم شوتر است که با توجه به حجم کم از ویژگی های خوب و جالب برخوردار است ؛ یک تهدید بزرگ در کمین  یک ایستگاه فضایی پژوهشی در مدار مشتری است و موجودات ناشناخته و خطرناک یکی پس از دیگری ظاهر میشوند و نیمی از نیرو های شما در این نبرئ از بین رفته اند شما باید با استفاده از امکانات موجود این تهدید را رفع کنید.در بازی Critical Damage دوازده نوع سلاح قدرتمند وجود دارد ، 10 مکان متفاوت از نقط مختلف فضا،بیش از 90 نوع از موجودات بیگانه و 5 نوع روبات که شما باید آنها را کنترل نمایید.در ادامه لینک دانلود و تصاویر بازی موجود است