Collapse (1)

Collapse : در سال 2013 مرکز اروپا (اوکراین، کیف) شاهد یک فاجعه ، همه به دلیل علت آن بهت زده شده اند آن چه اتفاق افتاده است فراتر از درک مردم است ، بخش عمده ای از اوکراین به منطقه از پدیده های ماوراء الطبیعه تبدیل شده است و تعدادی زیادی از افراد کشته شده اند و کسانی که زنده مانده و منطقه را ترک کرده اند داستان های حیرت آوری را بیان میکنند. از ویژگی های این بازی میتوان به جنگ شدید ، مبارزه و شکست دادن غول های آخر های باور نکردنی با استفاده از سیستم  جذاب و موثر استفاده از دستورات سریع ، حرکات حرفه ای طراحی شده در بازی که امکان مقابله با دشمنان از طریق راه های گوناگون و سلاح های مختلف مانند شمشیر ، چاقو ، تفنگ و …  را ممکن میسازد و البته تمام حرکات بازی بر گرفته از واقعیت با الگو برداری از حرفه ای ها انجام شده و در نهایت داستان جذاب و همه جانبه بازی با محیطی دقیق و پر از جزئیات و پیچ و تاب های غیر منتظره در داستان بازی.