محیط پر از گرد و غبار در حومه شهر ،سوزاندن تایر ها ،به خطر انداختن زندگی
بازی در مکان های مختلف برای رسیدن پیروزی در مسابقات CarDust
این بازی شامل ماشین های قدیمی می باشد که دارای گرافیک بسیار عالی می باشد