Cabelas Big Game Hunter Pro Hunts pcCabelas Big Game Hunter Pro Hunts

Cabelas Big Game Hunter Pro Hunts معروفترین و گسترده ترین بازی در زمینه شکار است ، این بازی نه تنها در بین این سبک از بازی ها که در کل بازی ها یکی از بزرگترن نقشه و محیط ها را دارد به طوری که در این شماره نسبت به شماره های قبلی چهار برابر نقشه بازی بزرگتر شده ، مثل همیشه شما در این بازی با راهنمایی ها و نکاتی که سرشناس ترین و بهترین های این کار به شما میدهند (Jim Shockey, Wade Middleton, and Ralph & Vicki Cianciarulo) باید به اهداف بازی برسید و با استفاده از تکنیک های واقعی شکار و به دام انداختن باید شکار خود را به دام بیاندازید ، محیط و گرافیک بازی همچنین شرایط آب و هوایی واقع گرایانه تر شده اند و رفتار حیوانات برای فرار و جان به در بردن هم سعی شده همانند رفتار واقعی و طبیعی باشد