Betrayer (1)

Betrayer (خیانتکار) بازی اول شخص اکشن و ماجرایی جدید است که شما را به ابتدای قرن 17 میلادی میبرد ، سال 1604 است و شما از انگلستان برای پیوستن به مبارزه بر سر مستعمرات در ویرجینیا فرستاده شده اید ، اما در عوض آنجا شاهد وقایع اسرار آمیز و ارواحی میشوید که باعث ایجاد فاجعه و از بین رفتن زندگی و سرزمین ها شده ، آیا مهاجرین و کارگران هنوز اینجا حضور دارند یا به مکان دیگری رفته اند و یا چیز دیگری ؟ نشانه به نشانه، شما باید با به هم ربط داستان از آنچه بر سر این سرزمین محکوم به فنا آمده مطع شوید و راه حلی برای درست کردن اوضاع و شرایط پیدا کنید شما در این مسیر ممکن است قربانی موجودات و ارواح حاکم در این منطقه شوید ولی شما باید برای نجات بازماندگان دست به این ماجراجویی وسیع بزنید