دانلود بازی Tiny Brains برای کامپیوتر

Tiny Brains یک بازی مشکارکتی اکشن است که در آن شما هدایت 4 حیوان آزمایشگاهی تقویت شده را برعهده دارید که میخواهد از شر آزمایشات دانشمندان در این آزمایشکاه خلاص شوند، در این بازی باید این چهار موجود با روی هم گذاشتم قدرت مبتی بر فیزیک خود از این مسیر پر پیچ و خم و پر از تله عبور کنند.