gone home (1)

Gone Home یک بازی اول شخص و ماجراجویانه است که توسط  یک شرکت های بازی سازی مستقل ساخته شده (Indie)، حوادث این بازی در ماه ژوئن سال 1995 به وقوع می پیوندد.شخصیت اصلی بازی از یک سفر خارجی برگشته و متوجه ممیشود که اعضای خانواده ناپدید شده اند، و سعی دارد بفهمد در مدتی که حضور نداشته چه اتفاقاتی رخ داده و سر نخ هایی پیدا کند، سازنده بازی سعی کرده بازیکن را در اتمسفر دهه 90 میلادی ببرد و در پرداختن به جزییات دقت بالایی به خرج داده.