مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف بازی Battlefield 4

کنسول های فعلی مدت زمان زیادی لست که از زمان عرضه آنها میگذرد و جزء نسل های طولانی کنسول های بازی به شمار میروند اما با مشخص شدن عرضه دو کنسول xbox One و PS4 کنسول های نسل فعلی به انتهای خط رسیده اند.اما میراث آنها همچنان زنده است و سازندگان بازی نمیتوانند Xbox 360 و ps3 را نادیده بگیرند حداقل به دلیل میزان کنسول هایی که تا کنون فروش رفته . همانطور که مشخص است زمان کنونی هنگام عرضه بازی های بین دونسل است که برای هردو نسل کنسول ها عرضه خواهند شد…