Day of Defeat Source (1)

ناشر:Valve Software
سازنده:Valve Software
سبک:Action
تاریخ انتشار:Feb 10, 2006

Day of Defeat: Source یک بازی آنلاین با موضوع جنگ جهانی دوم و در سبک شوتر اول شخص است،این بازی توسط موتور بازی Half-Life 2 Source ساخته شده است و شما میتوانید در کلاس های مختلف و سلاح های مخصوص که برای نیروها در نظرگرفته شده یکی را انتخاب کنید و به نقش خود بپردازید.