hot_dish__mac_xl

به یک ماجراجویی از نوع آشپزی وارد شوید که شبیه به دیگر بازی ها نیست،کار خود را از یک رستوران معمولی شروع کنید و به امید تبدیل شدن به یک آشپز 5 ستاره جهانی بازی را دنبال کنید. در این بازی شما باید با مدیریت زمان ، دقت و ترکیب درست مواد تشکیل دهنده غذاهای خوشمزه ای تهیه کنید.در ادامه شما میتوانید دو شماره این بازی را دانلود کنید