بهترین بازی های Adventure سال 2014 از دید سایت pcgamer

در ادامه معرفی لیست بازی های برتری که در سال ۲۰۱۴ منتشر خواهند شد به سبک adventure یا ماجرایی (ماجراجویی ) میرسیم ، این سبک از بازی ها که زمانی جزو پرطرفدار ترین بازی های رایانه ای بود و البته هنوز هم عناوین گوناگونی بر اساس آن تولید می شود، بیش از هر چیز، مبتنی بر بیان دیالوگ ها و حل کردن معماهای گوناگون و برقراری ارتباط با سایر شخصیت های موجود در محیط بازی است. این سبک شاید جزو معدود سبک هایی باشد که برای کاربران غیرمسلط به زبان انگلیسی، چندان جذاب نیست. چرا که پیشبرد خط داستانی درآن وابستگی شدیدی به انتخاب دیالوگ های مناسب دارد.سبک ماجرایی از سالها قبل و تقریبا در زمان ظهور اولین بازی های رایانه ای و حتی قبل از استفاده از گرافیک در بازیهای رایانه ای و به صورت متنی ( Text Based ) وارد دنیای سرگرمی های دیجیتل شد و بعدها با بهبود ساختار گرافیکی بازی های رایانه ای ، به اوج خود نزدیک شد.امسال هم تعداد زیادی بازی خاطره انگیز و پرطفدار از شماره های جدید خود رونمایی میکنند که در ادامه میتوانید لیست بازی ها را مشاهده کنید.

Broken Age

Developer: Double Fine
Publisher: In-house
Release: January 2014
Link:Broken Age site

The Walking Dead: Season Two

Developer: Telltale Games
Publisher: In-house
Release date: Episodes 2 – 5 to be released throughout Early 2014
Link:Telltale's The Walking Dead site

The Wolf Among Us

Developer: Telltale Games
Publisher: In-house
Release date: Episode 2 due early 2014. Episodes 3, 4 and 5 TBA
Link:The Wolf Among Us site

Broken Sword: The Serpent’s Curse – Episode 2

Developer: Revolution Software
Publisher: In-house
Release Date: January
Link:Revolution's Serpent's Curse site

Dreamfall Chapters

Developer: Red Thread Games
Publisher: In-house
Release: 2014
Link:Red Thread Games

Kentucky Route Zero

Developer: Cardboard Computer
Publisher: In-house
Release date: Episodes 3, 4 and 5 TBA
Link:Kentucky Route Zero site

SOMA

Developer: Vogelsap games
Publisher: In-house
Release Date: TBA 2014
Link:SOMA site

The Vanishing of Ethan Carter

Developer: The Astronauts
Publisher: Self-published
Release Date: TBA 2014
Link:Astronauts website

Game of Thrones

Developer: Telltale Games
Publisher: In-house
Release Date: TBA
Link: The Telltale Games site

Tales from the Borderlands

Developer: Telltale
Publisher: In-house
Release Date: TBA
Link:The official site

Murdered: Soul Suspect

Developer Airtight games
Publisher: Square Enix
Release: Mid 2014
Link:Soul Suspect site

Jane Jensen's Moebius

Developer: Pinkerton Road Studio
Publisher: In-house
Release Date: Early 2014
Link:Moebius site

Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure

Developer: Big Finish Games
Publisher: Atlus
Release date: Early 2014
Link:Tex Murphy site

The Blackwell Epiphany

Developer: Wadget Eye Games
Publisher: In-house
Release: “Marchish”
Link:Wadget Eye games website site

Armikrog

Developer: Pencil Test Studios
Publisher: In-house
Release date: TBA 2014
Link:The Armikrog site

Luminesca

Developer: Matt Glanville
Publisher: Self-published
Release Date: Episodes 3-5 TBA
Link:Luminesca site

Valiant Hearts: The Great War

Developer: Ubisoft Montpellier
Publisher: Ubisoft
Release: TBA 2014
Link:Debut trailer

Octodad: Dadliest Catch

Developer: Young Horses
Publisher: In-house
Release Date: TBA
Link:The Octodad site

Jazzpunk

Developer: Necrophone Games
Publisher: In-house
Release Date: January
Link:Jazzpunk site

Among the Sleep

Developer: Krillbite Studio
Publisher: In-house
Release: TBA 2014
Link:Krillbite studio site

Stasis

Developer: Chris Bischoff
Publisher: Self-published
Release Date: TBA
Link:Stasis site

Ether One

Developer: White Paper games
Publisher: In-house
Release Date: TBA 2014
Link:Ether One

Homestuck Adventure Game

Developer: MS Paint Adventures
Publisher: In-house
Release: 2014
Link:Homestuck site

Captain Astronaut’s Last Hurrah

Developer: PopCannibal
Publisher: In-house
Release: 2014
Link:Captain Astronaut site

Dream

Developer: HyperSloth
Publisher: Mastertronic
Release: TBA 2014
Link:Steam Early Access

Dropsy

Developer: Jay Tholen
Publisher: Jay Tholen
Release Date: October
Link:Jay Tholen's site

A Bird Story

Developer: Freebird Games
Publisher: In-house
Release date: TBA
Link:Freebird Games' site

Elegy for a Dead World

Developer: Dejobaan
Publisher: In-house
Release date: TBA
Link:Elegy for a Dead World site

Gods Will Be Watching

Developer: Deconstructeam
Publisher: In-house
Release: February 2014
Link:Gods Will Be Watching

White Night

Developer: OSome
Publisher: In-house
Release Date: TBA 2014
Link:White Night

Tengami

Developer: Nyamyam
Publisher: Self-published
Release Date: Mid 2014
Link:Tengami site

Octopus City Blues

Developer:
Publisher: Self-published
Release Date: Late 2014
Link:Octopus City Blues

The Detail

Developer: Rival Games
Publisher: In house
Release date: TBA 2014
Link:The Detail site

Lioness

Developer: Zack Ayles
Publisher: In-house
Release date:First episode out by 2014’s end
Link:Lioness Kickstarter page

Dyscourse: Survivors, Choose Wisely

Developer: Owlchemy Labs
Publisher: In-house
Release date: September 2014
Link:The Dyscourse site

Ghost of a Tale

Developer: Lionel Gallat
Publisher: Self-published
Release date: TBA
Link:Ghost of a Tale

Catequesis

Developer: Baroque Decay and Curved Cat games
Publisher: In-house
Release Date: TBA 2014
Link:Catequesis site