|نسخه Repack اضافه شد|

Publisher:Focus Home Interactive
Developer:Frogwares
Genre:Adventure
Release Date:Sep 25, 2012

 

دانلود:

|نسخه Skidrow|

Recovery record added

پارت ۱: rapidshare | Filerio | Uloadto

پارت ۲: rapidshare | Filerio | Uloadto

پارت ۳: rapidshare | Filerio | Uloadto

پارت ۴: rapidshare | Filerio | Uloadto

پارت ۵: rapidshare | Filerio | Uloadto

پارت ۶: rapidshare | Filerio | Uloadto

پارت ۷: rapidshare | Filerio | Uloadto

نسخه Repack KaOs

بر پایه نسخه Skidrow

تغییرات:حذف زبان های اضافی ، تغییر فرمت ویدیوهای بازی

پارت ۱:لینک مستقیم | rapidshare | Filerio | Uloadto

پارت ۲:لینک مستقیم | rapidshare | Filerio | Uloadto

پارت ۳:لینک مستقیم | rapidshare | Filerio | Uloadto

کرک جداگانه