دانلود:

اعتبار لینک مستقیم ۱ ماه

این بازی روی ویندوز ۷ و ویستا قابل اجرا است.

Rapidshare | لینک مستقیم | لینک مستقیم کمکی (روی Download کلیک کنید)