|کرک THETA|

 Year: 2012 
Genre: Action / TPS 
Developer: Biart Studio 
Publisher: 505 games / New Disc
Language: Russian & English
System requirements:
Operating System: Microsoft Windows XP SP2/Vista/7
Processor: Intel Core 2 Duo 1,8 GHz or equivalent Athlon X2
RAM: 2 GB
Video Card: 3D-graphics adapter with 256 MB memory, compatible with DirectX 9.0c (GeForce 8600 GT or Radeon HD 3650)
Sound Card: DirectX compatible with 9.0c
Hard Disk Space: 4.5 GB

تصاویر از محیط بازی:

 

 این بازی نسخه Clone DVD Unpacked میباشد،کرک به شکل جداگانه قرار داده شده که باید دانلود کنید.

   لینک مستقیم                      لینک کمکی                   Rapidshare                : دانلود پارت 1

لینک مستقیم                      لینک کمکی                   Rapidshare                : 2 دانلود پارت

لینک مستقیم                     لینک کمکی                   Rapidshare               : 3 دانلود پارت 

لینک مستقیم                      لینک کمکی                   Rapidshare               : 4 دانلود پارت 

لینک مستقیم                      لینک کمکی                   Rapidshare               : 5 دانلود پارت 

دانلود کرک THETA:

DBR.THETA.zip

یا
DBR.THETA.zip

یا
DBR.THETA.zip